МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по хирургия – ІІ ниво, с разкрити  37 легла с Операционен блок и обособени зони по асептика и септика  в т.ч.:


- легла за активно лечение – 24 с легла за интензивно лечение – 2
- легла за продължително лечение – 13
- легла/места за краткосрочен престой – 5.

Отделението разполага с обособени зони по асептика и септика. Болничните стаи със самостоятелен санитарен възел,  разпределени съгласно действащите архитектурни и санитарни изисквания. Операционният блок е неразделна част от отделението, разполагащ с четири зали, противошокова зала и зала за амбулаторни операции.

Началник отделение – д-р  Ивайло Стефанов

Завършва медицина през 2000г. във ВМИ – Плевен.
Придобива специалност по хирургия през 2008г в МУ Варна
Началник на Отделение по хирургия от 16.08.2017г.  

Специалисти:
д-р Дамян Неделчев - специалности – Хирургия
д-р Светлан Стоянов – специалност Хирургия
д-р Иван Костов- специалност Хирургия
д-р Минко Минков – специалност Хирургия
д-р Томица Маноилов – специалност Хирургия
д-р Димитър Миленков - лекар