МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по урология – ІІ ниво, с разкрити   10 легла  в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2.

В отделението се извършват почти всички рутинни урологични оперативни интервенции, включително и трансуретрални.

Началник отделение – д-р Кръстю Кръстев  
Завършва Медицинска академия София  през 1987 г.
Специалност по урология през 1996 г.

Специалисти:
д-р Николай Маринов – специалист по урология