МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Председател на Съвета на директорите  
ПРОФ.  ЗЛАТИЦА ГЕОРГИЕВА ПЕТРОВА

 

Завършва висше медицинско образование през 1976г. във ВМИ София. Придобива специалности по: анестезиология,  реанимация и интензивно лечение през 1983г.; клинична токсикология през 1995г. и здравен мениджмънт, социална медицина и обществено здравеопазване през 1999г. Защитава дисертация за придобиване на „доктор по медицина” през 2006г.
Работи последователно като лекар-ординатор в хирургично отделение на МБАЛ гр.Лом, асистент и главен асистент в катедра по анестезиология и интензивно лечение на МА София. От 1992г. професионален опит като заместник министър и главен секретар в МЗ, директор последователно на няколко дирекции в ЦУ на НЗОК, изпълнителен директор на дирекция „Медицински одит” МЗ. Автор на научни трудове.

 

Зам.председател на Съвета на директорите  

Д-Р ИСКРЕН ТОДОРОВ КАЛЧЕВ

Завършва висше медицинско образование през 1990г. във ВМИ Варна, филиал гр. Добрич. Същата година започва работа във вътрешно отделение на Окръжна болница гр. Разград. Придобива специалност по патологоанатомия и цитопатология през 1997г. Допълнителна специализация по цитопатология през 1999г. в МУ София. От 20.02.2015г. е Председател на Съвета на директорите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД.

 

 

Член  на Съвета на директорите


Д-Р ДРАГОМИР АТАНАСОВ НИКОЛОВ

Завършва медицина във Висш медицински институт гр. Варна през 1996г.
Придобита специалност по хирургия от м. януари 2005г.
От 1996г. започва работа като лекар ординатор в хирургично отделение в гр. Исперих, а от 01.10.2000г. работи в Отделение по хирургия на „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД. От  20.02.2015г. е Заместник председател на Съвета на директорите при „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД

 

 

Изпълнителен директор


Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ КЕРЧЕВ

Завършва медицина в Медицински университет гр. Варна през 1997г.
Придобива специалност по урология в МУ Плевен през 2005г.
През 1997г. е назначен като лекар в урологично отделение. От 2010г. е Началник на отделение по урология.  
От 06.01.2015г. е Прокурист на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”  Разград” АД, а от 20.02.2015г. Изпълнителен директор на лечебното заведение.