МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Изпълнителен директор

 


Д-Р МАРИН КЕРЧЕВ КЕРЧЕВ

Завършва медицина в Медицински университет гр. Варна през 1997г.
Придобива специалност по урология в МУ Плевен през 2005г.
През 1997г. е назначен като лекар в урологично отделение. От 2010г. е Началник на отделение по урология.  
От 06.01.2015г. е Прокурист на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”  Разград” АД, а от 20.02.2015г. Изпълнителен директор на лечебното заведение.