МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

В „Многопрофилна болница за активно лечение „Св.Иван Рилски” – Разград” АД, функционира Медицински съвет в състав:

ППредседател: д-р Гечо Жеков  – Изпълнителен директор


Членове:


1.    д-р Румен Русанов – Началник отделение по вътрешни болести
2.    д-р Стефан Димов – Началник кардиологично  отделение
3.    д-р Димитричка Стоева – Началник отделение по гастроентерология
4.    д-р Петър Тодоров – Началник отделение по нервни болести
5.    д-р Атанас Станчев – Началник отделение по детски болести
6.    д-р Росица Костадинова  – Началник отделение по инфекциозни болести
7.    д-р Ивайло Стефанов – Началник отделение по хирургия
8.    д-р Борислав Борисов  – Началник отделение по ортопедия и травматология
9.    д-р Ивелина Стефанова  – Началник отделение по очни болести
10.    д-р Светломир Маринов – Началник отделение по ушно-носно-гърлени болести
11.    д-р Мишел Озиолор  – Началник отделение по акушерство и гинекология
12.    д-р Георги Кулишев – Началник ОАИЛ
13.    д-р Полина Гоцева  – Началник отделение по пневмология и фтизиатрия
14.    д-р Петър Вълканов – Началник отделение по психиатрия
15.    д-р Ана Вълкова – Началник отделение за рехабилитация и физиотерапия
16.    д-р Пламен Станев Петков – Началник отделение по хемодиализа
17.    д-р Калушка Петрова – Началник отделение по трансфузионна хематология
18.    д-р Илияна Кръстева – Началник клинична лаборатория
19.    д-р Екатерина Кубратова – Началник микробиологична лаборатория
20.    д-р Атанас Тодоров – Началник отделение по образна диагностика
21.    д-р Диана Василева – Началник отделение по съдебна медицина
22.    д-р Венцислав Шопов  – Председател ТЕЛК
23.    д-р Юлия Димитрова – Началник спешно  отделение
24.    маг.фарм. Виолета Петрова – Управител болнична аптека
25.    ак. Пламена Николаева  – Главна медицинска сестра