МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Главна медицинска сестра

 

 


М.с. Белгинар Ахмед Емин


Завършва полувисш медицински институт  гр. Стара Загора през 1994г.   
През 2009г. придобива квалификационна степен Бакалавър по специалността “Управление на здравните грижи”.
Притежава професионална квалификация – Здравен мениджмънт и квалификационна степен Бакалавър по специалността „Социални дейности”.