МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

 

Разградската болница съществува от 1879 година. В своята 130 годишна история тя се е утвърдила като лечебно заведение с регионално значение, с оформен потенциал от кадри, база, знания, опит и професионализъм. Тази болница поддържа пулса на живота в Разградска област.
Тя е областна болница, в която компетентни екипи от лекари и други медицински специалисти извършват диагностика и лечение на остри и обострени хронични болести, травми и състояния изискващи оперативно лечение в болнични условия.
В болницата се извършват прецизни медико-диагностични консултации, поискани от всички лечебни заведения за извънболнична и болнична помощ в Разградска област и извън нея.
Диагностично-лечебния процес и свързаните с него медицински и немедицински дейности, се изпълняват по алгоритми на Програмата за управление и устойчиво развитие на качеството, която е защитена в лечебното заведение, по международния стандарт ISO 9001:2000.
Постигната САF. Качеството на управление на процесите се одитира перманентно. Поради тези причини Разградската болница е конкурентноспособна и предпочитана за стационарно лечение на пациенти от областта и извън нея.
Екипите на болницата работят успешно по договор с НЗОК по клинични пътеки и високоспециализирани дейности .

На МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД е присъдена международна награда Лидер по престиж и качество за 2007 год.
Формулата за успеха на МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД е екипен стил на ръководство и управление на всички нива, който осигурява ефективна възможност за достъпен, качествен и непрекъснат лечебен процес в лечебното заведение.