МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по акушерство и гинекология – ІІ ниво, 18 легла, в т.ч

-  легла за краткосрочен престой – 2, със следните дейности:
Родилна помощ

За прием на раждащи жени  - 8;
Акушерски стационар с родилна зала;
Стационарна гинекологична дейност - 2.
Стационар със структура по патологична бременност - 8
Неонатология – І ниво - 8

Началник отделение - д-р Мишел Озиолор - специалност акушерство и гинекология
През 1987 година завършва Медицинската академия в гр.София. Започва работа в МБАЛ „ Св.Иван Рилски ”- Разград през март 1989г. От 01.01.2002г. е старши лекар на отделение по акушерство и гинекология, а от 07.07.2010г. началник на отделение.
Квалификационни степени: Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза, Колпоскопия и деструктивно лечение на преканцерозите на маточната шийка, Ехографска диагностика в акушерство и гинекология, Диагностична лапароскопия в гинекологията, Здравен мениджмънт.

Специалисти:
д-р Росица Димитрова - специалност акушерство и гинекология
д-р Снежина Димитрова – специалност акушерство и гинекология
д-р Христо Алкушев – специалност акушерство и гинекология
д-р Василена Манолова - специалност акушерство и гинекология
д-р Никола Чадамов - специалност акушерство и гинекология
д-р Пенка Дамянова – специалност  неонатология
д-р Красимира Георгиева  – специалност педиатрия и  неонатология