МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ – РАЗГРАД” АД предлага възможност за кариерно развитие и професионална реализация ОБЯВА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА 2015г. ОБЯВА

ЗАПОВЕД № 01962 /публикувана на 31.08.2015г./

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ

ОБЯВА от 28.08.2017г.

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА 2017г. ОБЯВА

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО /27.12.2018г/

ОБЯВА ЗА СВОБОДНО РАБОТНО МЯСТО /06.02.2019г./