МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ – РАЗГРАД” АД предлага възможност за кариерно развитие и професионална реализация ОБЯВА

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА ЛЕКАРИ СПЕЦИАЛИЗАНТИ ЗА 2015г. ОБЯВА

ЗАПОВЕД № 01962 /публикувана на 31.08.2015г./

ЗДРАВНО-КОНСУЛТАТИВЕН ЦЕНТЪР ЗА МАЙЧИНО И ДЕТСКО ЗДРАВЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ