МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение за рехабилитация - ІI ниво, с разкрити 30 легла в т.ч. с легла/места за краткосрочен престой – 2;


- легла за активно лечение - 20
- легла за продължително лечение – 10.

Отделението е оборудвано със съвременна физиотерапевтична апаратура и уреди за рехабилитация на пациенти с ортопедични, неврологични и др. заболявания.

Началник отделение – д-р Анна Вълкова – специалност  физиотерапия и рехабилитация
Завършва през 1985г. Медицинска академия - гр.София.
Допълнителна квалификация: Електродиагностика;  Лазерпунктура; Акупунктура


Специалисти:
Д-р Снежана Коцева
Д-р Станчо Станев