МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

ДЕЙНОСТИ  ЗА  КОИТО  „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД  Е СКЛЮЧИЛА  ДОГОВОР  С  НЗОК  ЗА  ОКАЗВАНЕ  НА  БОЛНИЧНА МЕДИЦИНСКА  ПОМОЩ

 

КЛИНИЧНИ ПЪТЕКИ

№ по ред

Код КП

Наименование на КП

Цени          (в лв.)

Избор на лекар Цени в лв.

Избор на екип Цени в лв.

 

1

Стационарни грижи при бременност с повишен риск

390

195

292

 

2

Пренатална инвазивна диагностика на бременността и интензивни грижи при бременност с реализиран риск без кодове ** 75.1 (16600-00), **75.3 (16600-00;90487-00), **75.35 (16600-00)

800

300

450

 

3

Оперативни процедури за задържане на бременност

128

64

96

 

4

Преждевременно прекъсване на бременността

146

 

 

 

4_1

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по меди­цински показания до 13 гест. с. включително

146

73

109

 

4_2

Преждевременно прекъсване на бременността спонтанно или по меди­цински показания от 14 гест. с. до 26 г.с. на плода

230

115

172

 

5

Раждане

580

290

435

 

6

Грижи за здраво новородено дете

160

 

 

 

7

Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест

800

 

 

 

9

Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест

900

 

 

 

16

Диагностика и лечение на нестабилна форма на ангина пекторис/остър миокарден инфаркт без инвазивно изследване и/или интервенционално лечение

200

 

 

 

27

Диагностика и лечение на остър коронарен синдром с фибринолитик

2750

 

 

 

29

Диагностика и лечение на остра и изострена хронична сърдечна недостатъчност без механична вентилация

420

 

 

 

33

Диагностика и лечение на ритъмни и проводни нарушения

345

 

 

 

35

Диагностика и лечение на хипоксемични състояния при вродени сърдечни малформации в детска възраст

600

 

 

 

36

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм без фибринолитик

700

 

 

 

37

Диагностика и лечение на белодробен тромбоемболизъм с фибринолитик

2481

 

 

 

38

Диагностика и лечение на хронична обструктивна белодробна болест – остра екзацербация

420

 

 

 

39

Диагностика и лечение на бронхопневмония и бронхиолит при лица над 18 годишна възраст

450

 

 

 

40

Диагностика и лечение на бронхиална астма: средно тежък и тежък пристъп

 

 

 

 

40_1

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица над 18-го­дишна възраст

426

 

 

 

40_2

Бронхиална астма: среднотежък и тежък пристъп при лица под 18-го­дишна възраст

553

 

 

 

41

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система

 

 

 

 

41_1

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица над 18-го­дишна възраст

333

 

 

 

41_2

Диагностика и лечение на алергични и инфекциозно-алергични заболявания на дихателната система при лица под 18-го­дишна възраст

400

 

 

 

42

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система

 

 

 

 

42_1

Диагностика и лечение на гнойно-възпалителни заболявания на бронхо-белодробната система при лица над 18-го­дишна възраст

700

 

 

 

43

Бронхоскопски процедури с неголям обем и сложност в пулмологията

1200

 

 

 

45

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система

600

 

 

 

47

Лечение на декомпенсирана хронична дихателна недостатъчност при болести на дихателната система с механична вентилация

1540

 

 

 

48

Диагностика и лечение на бронхопневмония в детска възраст

545

 

 

 

49

Диагностика и лечение на бронхиолит в детската възраст

431

 

 

 

50

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт без тромболиза

620

 

 

 

51

Диагностика и лечение на исхемичен мозъчен инсулт с тромболиза

2800

 

 

 

52

Диагностика и лечение на паренхимен мозъчен кръвоизлив

774

 

 

 

53

Диагностика и лечение на субарахноиден кръвоизлив

1000

 

 

 

54

Диагностика и лечение на остра и хронична демиелинизираща полиневропатия (Гилен-Баре)

5500

 

 

 

56

Диагностика и лечение на болести на черепно-мозъчните нерви  (ЧМН), на нервните коренчета и плексуси, полиневропатия и вертеброгенни болкови синдроми

461

 

 

 

57

Диагностика и лечение на остри и хронични вирусни, бактериални, спирохетни, микотични и паразитни менингити, менингоенцефалити и миелити

1755

 

 

 

58

Диагностика и лечение на наследствени  и дегенеративни заболявания на нервната система, засягащи ЦНС с начало в детска възраст

600

 

 

 

60

Диагностика и лечение на невро-мускулни заболявания и болести на предните рога на гръбначния мозък

480

 

 

 

61

Диагностика и лечение на мултипленна склероза

533

 

 

 

62

Диагностика и лечение на епилепсия и епилептични пристъпи

300

 

 

 

63

Лечение на епилептичен статус

500

 

 

 

64

Диагностика и лечение на миастения гравис и миастенни синдроми

 

 

 

 

64_1

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица над 18 години

500

 

 

 

64_2

Миастения гравис и миастенни синдроми при лица под 18 години

657

 

 

 

66

Лечение на миастенни кризи с човешки имуноглобулин и апаратна вентилация

7000

 

 

 

67

Диагностика и лечение на паркинсонова болест

231

 

 

 

68

Диагностика и лечение на заболявания на горния гастроинтестинален тракт

600

 

 

 

69

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на гастроинтестиналния тракт

850

300

450

 

70

Диагностика и лечение на болест на Крон и улцерозен колит

1100

330

660

 

71

Диагностика и лечение на заболявания на тънкото и дебелото черво

604

250

350

 

72

Ендоскопско и медикаментозно лечение при остро кървене от гастроинтестиналния тракт

579

290

434

 

73

Високоспециализирани интервенционални процедури при заболявания на хепатобилиарната система (ХБС), панкреаса и перитонеума

1500

 

 

 

74

Диагностика и лечение на заболявания на хепатобилиарната система, панкреаса и перитонеума

920

 

 

 

75

Диагностика и лечение на декомпенсирани чернодробни заболявания (цироза)

1000

 

 

 

76

Диагностика и лечение на хронични чернодробни заболявания

630

 

 

 

78

Диагностика и лечение на декомпенсиран захарен диабет

 

 

 

 

78_1

Декомпенсиран захарен диабет при лица над 18 години

600

 

 

 

78_2

Декомпенсиран захарен диабет при лица под 18 години

506

 

 

 

84

Диагностика и лечение на остър и хроничен обострен  пиелонефрит

420

 

 

 

87

Диагностика и лечение на остра бъбречна недостатъчност

 

 

 

 

87_1

Остра бъбречна недостатъчност при лица над 18 години

883

 

 

 

87_2

Остра бъбречна недостатъчност при лица под 18 години

950

 

 

 

88

Диагностика и лечение на хронична бъбречна недостатъчност

 

 

 

 

88_1

Хронична бъбречна недоста-тъчност при лица над 18 години

330

 

 

 

88_2

Хронична бъбречна недоста-тъчност при лица под 18 години

350

 

 

 

89

Диагностика и лечение на системни заболявания на съединителната тъкан

 

 

 

 

89_1

Системни заболявания на съединителната тъкан при лица над 18 години

466

 

 

 

90

Диагностика и лечение на възпалителни ставни заболявания

 

 

 

 

90_1

Възпалителни ставни заболявания при лица над 18 години

689

 

 

 

91

Диагностика и лечение на дегенераптивни и обменни ставни заболявания

472

 

 

 

98

Диагностика и лечение на остро протичащи чревни инфекциозни болести с диаричен синдром

572

 

 

 

99

Диагностика и лечение на инфекциозни и паразитни заболявания, предавани чрез ухапване от членестоноги

472

 

 

 

100

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит А и Е без МКБ-10-В 15.0

1100

 

 

 

101

Диагностика и лечение на остър вирусен хепатит В, С и D без МКБ-10-В16-0; В-16.2

1277

 

 

 

103

Диагностика и лечение на покривни инфекции без МКБ-10-А35;А-82.0;  А-82.1

457

 

 

 

104

Диагностика и лечение на контагиозни вирусни и бактериални заболявания - остро протичащи, с усложнения

487

 

 

 

106

Диагностика и лечение на токсоалергични реакции

 

 

 

 

106_1

Токсоалергични реакции при лица над 18 години

500

 

 

 

106_2

Токсоалергични реакции при лица под 18 години

550

 

 

 

107

Диагностика и лечение на отравяния и токсични ефекти от лекарства и битови отрови

700

 

 

 

108

Диагностика и лечение на гъбно фалидно отравяне

2200

 

 

 

109

Диагностика и лечение на токсична епидермална некролиза (болест на Лайел)

1650

 

 

 

111

Диагностика и лечение на остри внезапно възникнали състояния в детската възраст

125

 

 

 

113

Диагностика и консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип

 

 

 

 

113_1

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип (диагностична)

150

 

 

 

113_2

Консервативно лечение на световъртеж, разстройства в равновесието от периферен и централен тип с минимален болничен престой 4 дни

340

 

 

 

114

Интензивно лечение на коматозни състояния, неиндицирани от травма

2134

 

 

 

115

Интензивно лечение при комбинирани и/или съчетани травми

2284

 

 

 

127

Kонсервативно лечение на съдова недостатъчност за код 180.2 и 182.1

475

 

 

 

130

Oперативни процедури върху придатъците на окото с голям обем и сложност

300

150

225

 

131

Други операции на очната ябълка с голям обем и сложност

410

205

307

 

133

Консервативно лечение на глаукома, съдови заболявания на окото и неперфоративни травми

273

 

 

 

134

Консервативно лечение при инфекции и възпалителни заболявания на окото и придатъците му

249

 

 

 

138

Оперативно лечение на заболявания в областта на ушите, носа и гърлото със среден обем и сложност

650

300

450

 

139

Високотехнологична диагностика при ушно-носно-гърлени болести

450

 

 

 

140

Консервативно парентерално лечение при ушно-носно-гърлени болести

150

 

 

 

141

Трансуретрално оперативно лечение при онкологични заболявания на пикочния мехур

800

300

450

 

143

Трансуретрална простатектомия

1000

300

450

 

144

Отворени оперативни процедури при доброкачествена хиперплазия на простатната жлеза и нейните усложнения

1200

400

700

 

145

Ендоскопски процедури при обструкции на горните пикочни пътища

774

300

450

 

146

Оперативни процедури при вродени заболявания на пикочо-половата система

2500

500

950

 

147

Оперативни процедури върху мъжка полова система

500

250

350

 

148

Оперативни процедури на долните пикочни пътища с голям обем и сложност

2600

520

950

 

149

Оперативни процедури на долните пикочни пътища със среден обем и сложност

1160

348

696

 

150

Оперативни процедури при инконтиненция на урината

612

300

450

 

151

Реконструктивни операции в урологията

1000

300

450

 

152

Ендоскопски процедури при обструкции на долните пикочни пътища

450

225

337

 

153

Оперативни процедури при травми на долните пикочни пътища

1000

300

450

 

154

Оперативни процедури на бъбрека и уретера с голям и много голям обем и сложност

2300

460

920

 

155

Оперативни процедури на бъбрека и уретера със среден обем и сложност

942

300

450

 

158

Оперативни интервенции при инфекции на меките и костни тъкани

500

200

350

 

159

Артроскопски процедури в областта  на скелетно-мускулната система

700

300

450

 

160

Нерадикално отстраняване на матката

1024

307

614

 

162

Оперативни интервенции чрез коремен достъп за отстраняване на болестни изменения на женските полови органи

711

300

450

 

163

Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи

277

138

207

 

164

Корекции на тазова (перинеална) статика и/или на незадържане на урината при жената

806

300

450

 

165

Диагностични процедури и консервативно лечение на токсо-инфекциозен и анемичен синдром от акушеро-гинекологичен произход

408

204

306

 

166

Корекции на проходимост и възстановяване на анатомия при жената

605

250

350

 

169

Интензивно лечение на интра- и постпартални усложнения, довели до шок

1109

 

 

 

170

Интензивно лечение на интра- и поспартални усложнения, довели до шок, с приложение на рекомбинантни фактори на кръвосъсирването

6800

 

 

 

171

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2700

540

950

 

172

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2900

 

 

 

173

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица над 18 години

1621

400

700

 

174

Оперативни процедури на хранопровод, стомах и дуоденум със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1621

 

 

 

175

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица над 18 години

2453

490

900

 

176

Оперативни процедури на тънки и дебели черва, вкл. при заболявания на мезентериума и ретроперитонеума с голям и много голям обем и сложност, при лица под 18 години

2600

520

950

 

177

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица над 18 години

939

300

450

 

178

Оперативни процедури на тънки и дебели черва със среден обем и сложност, при лица под 18 години

1000

 

 

 

179

Оперативни процедури върху апендикс

558

279

418

 

180

Хирургични интервенции за затваряне на стома

624

 

 

 

181

Хирургични интервенции на ануса и перианалното пространство

426

 

 

 

182

Оперативни процедури при хернии

574

 

 

 

183

Оперативни процедури при хернии с инкарцерация

601

 

 

 

184

Конвенционална холецистектомия

1127

 

 

 

185

Лапароскопска холецистектомия

880

 

 

 

186

Оперативни процедури върху екстрахепаталните жлъчни пътища

2138

 

 

 

187

Оперативни процедури върху черен дроб

3000

 

 

 

188

Оперативни процедури върху черен дроб при ехинококова болест

1355

 

 

 

189

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, с голям и много голям обем и сложност

4500

 

 

 

190

Оперативни процедури върху панкреас и дистален холедох, със среден обем и сложност

1720

 

 

 

191

Оперативни процедури върху далака

 

 

 

 

191_1

Оперативни процедури върху далака при лица над 18 години

1000

300

450

 

191_2

Оперативни процедури върху далака при лица под 18 години

1500

 

 

 

192

Оперативни интервенции при диабетно стъпало, без съдово-реконструктивни операции

1200

336

700

 

193

Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1

1100

 

 

 

194

Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия

200

 

 

 

195

Оперативно лечение при остър перитонит

2000

400

700

 

196

Оперативно лечение на интраабдоминални абсцеси

1375

 

 

 

197

Консервативно лечение при остри коремни заболявания

714

 

 

 

199

Лечение на тумори на кожа и лигавици - злокачествени и доброкачествени новообразувания

454

227

340

 

202

Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност

700

300

450

 

204

Тежка черепно-мозъчна травма - оперативно лечение

3300

660

950

 

205

Тежка черепно - мозъчна травма - консервативно поведение

1330

 

 

 

208

Консервативно поведение при леки и средно тежки черепно-мозъчни травми

384

 

 

 

209

Хирургично лечение при травма на главата

1052

 

 

 

210

Периферни и черепномозъчни нерви (екстракраниална част) – оперативно лечение

800

 

 

 

216

Спешни състояния в гръдната хирургия

450

 

 

 

217

Оперативни процедури с голям и много голям обем и сложност на таза и долния крайник

2050

 

 

 

218

Оперативни процедури с алопластика на тазобедрена и колянна става

1257

376

700

 

219

Оперативни процедури на таза и долния крайник със среден обем и сложност

910

300

450

 

220

Оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник с голям обем и сложност

1000

 

 

 

222

Средни оперативни процедури в областта на раменния пояс и горния крайник

460

230

345

 

224

Септични (бактериални) артрити и остеомиелити при лица под 18 години

1200

 

 

 

227

Оперативни процедури в лицево-челюстната област със среден обем и сложност

863

 

 

 

228

Оперативно лечение на възпалителни процеси в областта на лицето и шията

420

 

 

 

229

Консервативно лечение при заболявания на лицево-челюстната област

300

 

 

 

230

Оперативно лечение на вродени малформации в лицево-челюстната област

714

 

 

 

231

Лечение на фрактури на лицевите и челюстните кости

803

 

 

 

232

Хирургично лечение на изгаряния с площ от 5% до 10% при възрастни и до 3% при деца

350

175

250

 

235

Оперативно лечение на поражения, предизвикани от ниски температури (измръзване)

400

200

300

 

244

Диагностика и лечение на хеморагични диатези. Анемии

570

 

 

 

254

Продължително лечение и ранна рехабилитация след острия стадий на исхемичен и хеморагичен мозъчен инсулт с остатъчни проблеми за здравето **

360

 

 

 

256

Продължително лечение и ранна рехабилитация след оперативни интервенции с голям и много голям обим и сложност с остатъчни проблеми за здравето **

256

 

 

 

257

Физикална терапия, рехабилитация и специализирани грижи при персистиращо (хронично) вегетативно състояние

100

 

 

 

258

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на централна нервна система

330

 

 

 

259

Физикална терапия и рехабилитация при родова травма на периферна нервна система

353

 

 

 

260

Физикална терапия и рехабилитация при детска церебрална парализа

595

 

 

 

261

Физикална терапия и рехабилитация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

353

 

 

 

262

Физикална терапия и рехабилитация на болести на централна нервна система

482

 

 

 

263

Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система

330

 

 

 

265

Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат

330

 

 

 

999

Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура

100

 

 

 

АМБУЛАТОРНИ  ПРОЦЕДУРИ

№ по ред

Код АПр

Наименование на АПр

Цени          (в лв.)

 

1

Хрониохемодиализа

144

 

4

Осигуряване на постоянен достъп за провеждане на диализно лечение и химиотерапия

182

 

10

Наблюдение при пациенти с невромускулни заболявания на неинвазивна вентилация

160

 

11

Консервативно лечение на продължителна бъбречна колика

91

 

18

Оперативни процедури при ушно-носно-гърлени болести с малък обем и сложност

250

 

19

Оперативно отстраняване на катаракта

360

 

20

Хирургично лечение на глаукома

390

 

21

Хирургични интервенции върху окото и придатъците му със среден обем и сложност

150

 

22

Малки оперативни процедури на раменен пояс и горен крайник

193

 

23

Малки оперативни процедури на таза и долния крайник

256

 

24

Mалки артроскопски процедури в областта на скелетно-мускулната система

144

 

25

Диагностична и терапевтична пункция и/или биопсия

58

 

26

Амбулаторни хирургични процедури

85

 

29

Поетапна вертикализация и обучение в ходене

 

24

 

30

Напасване на протеза на горен или долен крайник

24

 

34

Ендоскопска диагностика на заболявания, засягащи стомашно-чревния тракт

120

 

КЛИНИЧНИ    ПРОЦЕДУРИ

№ по ред

Код КПр

Наименование на КПр

Цени          (в лв.)

1.

01

Диализно лечение при остри състояния

144

2.

03

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи с механична вентилация и/или парентерално хранене

426

3.

04

Интензивно лечение, мониторинг и интензивни грижи без механична вентилация и/или парентерално хранене

155

 

ЦЕНИ  НА  МЕДИЦИНСКИТЕ  ИЗДЕЛИЯ ЗАПЛАЩАНИ  ОТ  НАЦИОНАЛНА  ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА ЗА  2016 г.

 

  1. Ставна протеза за тазобедрена става - 1 080лв.

 

МЕДИЦИНСКИ  ДЕЙНОСТИ ЗАПЛАЩАНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

  1. ОКАЗВАНЕ НА СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ ЗА ПАЦИЕНТИ СЪС СПЕШНИ СЪСТОЯНИЯ, ПРЕМИНАЛИ ПРЕЗ СПЕШНО ОТДЕЛЕНИЕ.
  1. СТАЦИОНАРНО ЛЕЧЕНИЕ НА ПСИХИЧНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ.
  1. ЛЕЧЕНИЕ НА БОЛНИ С АКТИВНА ТУБЕРКУЛОЗА.

 

ЦЕНОРАЗПИС НА ПЛАТЕНИТЕ МЕДИЦИНСКИ УСЛУГИ В „МБАЛ „СВ. ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД ЗА ЛИЦА С ПРЕКЪСНАТИ ЗДРАВНО ОСИГУРИТЕЛНИ ПРАВА

ЦЕНОРАЗПИС НА МЕДИЦИНСКИТЕ ДЕЙНОСТИ, ОСЪЩЕСТВЯВАНИ ПО ЖЕЛАНИЕ НА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИТЕ ПАЦИЕНТИ В „МБАЛ „СВ.ИВАН РИЛСКИ” – РАЗГРАД” АД