МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Спешно отделение – І ниво, с легла за диагностично изясняване до 24 часа – 4 легла

Началник отделение – д-р Юлия Димитрова – специалност анестезиология и реанимация

Специалисти:

Д-р Николинка  Кулева
Д-р Ваня Арабова
Д-р Добромир Стоянов
Д-р Мария Пеева
Д-р Мирослав Петров
Д-р Станимир Георгиев
Д-р Олег Немечкин
Д-р Женя Валентинова
Д-р Денис Мусова