МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по педиатрия – ІІ ниво, с разкрити  20 легла, в т.ч.:
- легла за интензивно лечение – 5;

В отделението работят лекари с придобита специалност по Детски болести и двама специализиращи лекари Основната дейност на отделението е диагностично - лечебна. Извеждат се деца с дихателна и сърдечно-съдова недостатъчност, гърчови състояния, кетоацидоза, хипогликемия, остра бъбречна недостатъчност и др.

Началник отделение – д-р Атанас Станчев
Завършва медицина през 2003г. във ВМИ Варна. Специалист по детски болести  от 2013г.

Специалисти
д-р Евгения Керчева - специалност Педиатрия
д-р Светла Савова – специалност Педиатрия
д-р Полина Ангелова - специалност Педиатрия
д-р Светлан Стоянов - специалност Педиатрия
д-р Кадрие Топчу – специализиращ
д-р Кадрие Кязимова - специализиращ