МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по инфекциозни болести  - ІІ ниво, с разкрити  10 легла

В отделението се лекуват тежко протичащи форми на инфекциозните заболявания - чревни, хепатитни, въздушно-капкови, покривни и невроинфекции. На фона на снижената заболеваемост и тежка патология в региона, медицинският екип отчита много добри качествени показатели - ниска смъртност, липса на повторни хоспитализации и ВБИ.


Началник отделение - Д-р Росица Костадинова
Образование - висше, медицина, завършила ВМИ-Варна през 1983г.
Специалност: Инфекциозни болести - от 01.01.1996г.
Началник е на отделение по инфекциозни болести  от 2014г.

Лекари
Д-р Ружа Маринова – специалност епидемиология