МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2018-0005 „Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на пет апарата за хемодиализа и автоматична система за обратна осмоза за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД” /дата на създаване на раздела 31.10.2018г./

Решение /публикувано на 31.10.2018г./

Обявление /публикувано на 31.10.2018г./

Документация /публикувана на 31.10.2018г./

Протокол №1 /публикуван на 19.12.2018г./

Протокол №2 /публикуван на 09.01.2019г./

Протокол №3 /публикуван на 14.01.2019г./

Съобщение за отваряне на ценови оферти /публикувано на 14.01.2019г./