МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2019-0002 „Доставка, пускане в експлоатация и гаранционно сервизно обслужване на дигитална мамографска уредба за нуждите на „МБАЛ „Св.Иван Рилски“ – Разград“ АД" /дата на създаване на раздела 20.02.2019г./

Решение /публикувано на 20.02.2019г./

Обявление /публикувано на 20.02.2019г./

Документация /публикувана на 20.02.2019г./

Информация /публикувана на 20.02.2019г./

Разяснение /публикувано на 08.03.2019г./

Протокол №1 /публикуван на 17.04.2019г./

Протокол №2 /публикуван на 17.04.2019г./

Протокол №3 /публикуван на 17.04.2019г./

Протокол №4 /публикуван на 17.04.2019г./

Протокол №5 /публикуван на 21.05.2019г.

Съобщение за отваряне и повестяване на ценови предложения /публикувано на 22.07.2019г./

Протокол №6 /публикуван на 30.07.2019г./

Протокол №7 /публикуван на 30.07.2019г./

Протокол №8 /публикуван на 30.07.2019г./

Протокол №9 /публикуван на 30.07.2019г./

Протокол №10 /публикуван на 30.07.2019г./

Решение /публикувано на 30.07.2019г./

Решение за изменение /публикувано на 30.08.2019г./

Обявление за възложена поръчка /публикувано на 22.11.2019г./

Договор /публикуван на 22.11.2019г./