МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2019-0009 "„Доставка на катетри и апирогенни филтри за хемодиализно лечение в „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД” - Договаряне без предварително обявление /дата на създаване на раздела 29.10.2019г./

 

Решение Зап-195 от 29.10.2019г. за откриване на процедура /публикувано на 29.10.2019г./

Покана за участие в договаряне с документация /публикувана на 29.10.2019г./

Документация към поканата /публикувана на 29.10.2019г./

Информация по чл.44 ал.3 т.1 от ЗОП /публикуванана 29.10.2019г./

Съобщение за провеждане на преговори /публикувано на 21.11.2019г./

Протокол №1 /публикуван на 03.12.2019г./

Протокол №2 /публикуван на 03.12.2019г./

Протокол №3 /публикуван на 03.12.2019г./

Протокол №4 /публикуван на 03.12.2019г./

Протокол №5 /публикуван на 03.12.2019г./

Протокол №6 /публикуван на 03.12.2019г./

Доклад /публикуван на 03.12.2019г./

Решение /публикувано на 03.12.2019г./

Обявление за прекратяване /публикувано на 23.12.2019г./

Обявление за възложена поръчка /публикувано на 13.01.2020г./

Договор /публикуван на 13.01.2020г./