МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2020-0001 „Извършване на перални услуги за нуждите на „МБАЛ ”Свети Иван Рилски-Разград“ АД, включващи пране, дезинфекция и гладене на неефектирано и инфектирано болнично постелъчно бельо и работно облекло на персонала на лечебното заведение, както и предоставяне за ползване на болнично постелъчно бельо собственост на изпълнителя.“-Публично състезание /дата на създаване на раздела 08.01.2020г./

Решение /публикувано на 08.01.2020г./

Обявление /публикувано на 08.01.2020г./

Документация и Образци на документи /публикувани на 08.01.2020г./

Протокол №1 /публикуван на 31.01.2020г./

Съобщение за отваряне на ценови предложения /публикувано на 31.01.2020г./

Протокол №2 /публикуван на 05.02.2020г./

Решение за определяне на изпълнител /публикувано на 05.02.2020г./

Обявление за възложена поръчка /пбликувано на 26.02.2020 г./

Договор /публикуван на 26.02.2020 г./