МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2020-0003 „Доставка на концентрати за хемодиализни разтвори, суха бикарбонатна субстанция и химически чиста сол за регенерация на водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” /дата на създаване на раздела 16.03.2020 г./

Решение /публикувано на 19.03.2020 г./

Обявление /публикувано на 19.03.2020 г./

Документация /публикувана на 19.03.2020 г./

Информация по чл.44 ал.3 т.1 по ЗОП