МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2020-0003 „Доставка на концентрати за хемодиализни разтвори, суха бикарбонатна субстанция и химически чиста сол за регенерация на водоочистваща система за нуждите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград” АД по периодични заявки” /дата на създаване на раздела 16.03.2020 г./

Решение /публикувано на 19.03.2020 г./

Обявление /публикувано на 19.03.2020 г./

Документация /публикувана на 19.03.2020 г./

Информация по чл.44 ал.3 т.1 по ЗОПИ

Съобщение за промяна на сроковете за отваряне и получаване на оферти /публикувано на 22.04.2020 г./

Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация /публикувано на 29.04.2020г./

Съобщение за провеждане на жребий /публикувано на 16.06.2020г./

Протокол № 1 /публикуван на 19.06.2020г./

Протокол № 2 /публикуван на 19.06.2020г./

Протокол № 3 /публикуван на 19.06.2020г./

Протокол № 4 /публикуван на 19.06.2020г./

Доклад /публикуван на 19.06.2020г./

Решение /публикувано на 19.06.2020г./

Обявление за прекратяване /публикувано на 06.07.2020 г./