МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по акушерство и гинекология – ІІ ниво, 18 легла, в т.ч

-  легла за краткосрочен престой – 2, със следните дейности:
Родилна помощ

За прием на раждащи жени  - 8;
Акушерски стационар с родилна зала;
Стационарна гинекологична дейност - 2.
Стационар със структура по патологична бременност - 8
Неонатология – І ниво - 8

Началник отделение - д-р Галина Аръшева - специалност акушерство и гинекология
През 1992 година завършва медицина в МУ Варна. Придобива специалност по акушерство и гинекология през 1998г. в МУ София.
Професионална квалификация в областта на акушерството и гинекологията.

Специалисти:
д-р Боян Атанасов - специалност акушерство и гинекология
д-р Росица Димитрова - специалност акушерство и гинекология
д-р Снежина Димитрова – специалност акушерство и гинекология
д-р Павлина Павлова – специалност акушерство и гинекология
д-р Пенка Дамянова – специалност  неонатология
д-р Красимира Георгиева  – специалност педиатрия и  неонатология