МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

00757-2017-0012 "Доставка на медицински изделия и консумативи за нуждите на "МБАЛ "Св.Иван Рилски"-Разград"АД по периодични заявки" /дата на създаване на раздела 17.11.2017г./

Решение /публикувано на 17.11.2017г./

Обявление /публикувано на 17.11.2017г./

Документация /публикувана на 17.11.2017г./

Разяснение /публикувано на 27.11.2017г./

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ /публикувано на 30.11.2017г./

ДОКУМЕНТАЦИЯ СЛЕД ПРОМЯНАТА

Разяснение /публикувано на 11.12.2017г./

Протокол № 1 /публикуван на 21.03.2018г./

Протокол № 2 /публикуван на 04.04.2018г./

Протокол № 3 /публикуван на 17.04.2018г./

Протокол № 4 /публикуван на 05.09.2018г./

Съобщение за провеждане на публичен жребий /публикувано на 05.09.2018г./

Протокол № 5 /публикуван на 31.10.2018г./

Доклад /публикуван на 31.10.2018г./

Решение за класиране /публикувано на 31.10.2018г./

Решение за прекратяване /публикувано на 31.10.2018г./

Обявление за прекратяване/публикувано на 19.11.2018г./

Решение за прекратяване /публикувано на 29.11.2018г./

Обявление за прекратяване/публикувано на 17.12.2018г./

Решение за прекратяване /публикувано на 20.12.2018г./

Обявление за възложена поръчка /публиккувано на 04.01.2019г./

Договори /публикувани на 04.01.2019г./

Обявление за прекратяване/публикувано на 16.01.2019г./

Решение за прекратяване /публикувано на 11.02.2019г./

Обявление за прекратяване /публикувано на 21.02.2019г./

Обявление за възложена поръчка /публикувано на 22.02.2019г./

Договори /публикувани на 22.02.2019г./

Приложения към Договори /публикувани на 22.02.2019г./

Приложения към Договори /публикувани на 22.02.2019г./

Приложения към Договори /публикувани на 22.02.2019г./