МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Кардиологично отделение І ниво с 20 легла ,  в т.ч.:

- легла за активно лечение – 15 с легла за интензивно лечение – 8;
-  легла за продължително лечение – 5
 
Началник отделение – д-р Стефан Димов
Завършва медицина през 1982г. във ВМИ - гр.Варна.
Специалности:
 - Вътрешни болести - 1987г.
 - Кардиология - 1992г.
Притежава сертификат по временна кардиостимулация от НЦССЗ - гр.София, както и по функционална неинвазивна диагностика на сърдечно-съдовите заболявания, така също и по здравен мениджмънт.

Специалисти:
д-р Веска Манева - специалност Вътрешни болести
д-р Снежана Коцева - специалност Вътрешни болести