МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по урология – ІІ ниво, с разкрити   10 легла  в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2.

В отделението се извършват почти всички рутинни урологични оперативни интервенции, включително и трансуретрални.

Началник отделение – д-р Николай Маринов
От 1986г. започва работа в „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД
Придобива специалност по урология в МУ София през 1992г.
От м. януари 2015г. е началник на Отделение по урология.

Специалисти:
Д-р Мадлена Исова – специалност по урология;
Д-р  Марин Вълчев Маринов
Д-р Ваня Стойкова Станчева - Арабова