МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Председател на Съвета на директорите 

 

ТЕОДОР ИВАНОВ ГАРВАЛОВ

Роден през 1982г. в гр. Руссе. Завършва Русенски Университет «Ангел Кънчев» с магистърска степен по Право.
В периода 2008-2011г. взема участие в управлението и организацията на процесите по программа «Пакт за Стабилност за Югоизточна Европа», както и участия в семинарите, свързани с международните и трансгранични отношения и политика.
Професионалния му път започва през 2013г., като юрисконсулт в дружество «Арсенал» ЕООД – Руссе, а в последствие «Постфинанс» ЕАД – София.
В периода 14.12.2015г. – 28.09.2016г. е и член на съвета на директорите на дружество «Финанс Инженеринг Енерджи» ЕАД.
В Министерство на здравеопазването започва на длъжност юрисконсулт на дирекция «Финансово-стопански дейности и управление на собствеността», а към настоящия момент е юрисконсулт в дирекция «Търговски дружества и собственост».
В процесса на работа във ведомството е бил инспектор в «Инспекторат» и е изпълнявал по съвместителство длъжност на финансов контрольор и заместник-началник на отдел «Стопански дейности».

 

Зам.председател на Съвета на директорите  


Д-Р ИВАН ДИМИТРОВ ПЕТРОВ

Завършва Медицинска академия - гр.София през 1981г.
От 1982 до 1995г. работи като ординатор в ОТО при Окръжна болница - гр.Видин.
В периода 1988-1990г. работи като ортопед в Окръжна болница - гр.Хомс, Либия.
От 1995 до 2001г. е Завеждащ сектор в ХО на Общинска болница - гр.Исперих.
От месец юли 2001 г. е старши лекар в МБАЛ - Разград, а от януари 2002 г. - Началник на Ортопедотравматологично  отделение при „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД.
От 14.10.2009г. до 12.09.2013г. - изпълнителен директор на „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД.
От  01.02.2014г. до 29.06.2017г. - лекар ординатор в Отделение по ортопедия и травматология на „МБАЛ „Св.Иван Рилски” – Разград” АД.

 

 

Изпълнителен директор


Д-Р ГЕЧО ВЪЛКОВ ЖЕКОВ

Завършва медицина във Висш медицински институт гр. Варна  през 1981г.
Придобита специалност по ушно-носно-гърлени болести в МА София през 1985г.
От 1981г. до 1988г. лекар в отделение по УНГ.  От 1988г. до 2009г. Началник УНГ. От 2012г. Началник отделение по ушно-носно-гърлени болести. От 13.09.2013г. до 05.01.2015г. и от 14.07.2017г. -  изпълнителен директор на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”  Разград” АД.