МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

"Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД" публикувана на 15.08.2014г., на интернет страницата на Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg

ПРЕКРАТЕНА

Документация

Заповед за прекратяване


 "Покана за избор на изпълнител за предоставяне на финансови услуги за „МБАЛ„Св.Иван Рилски”-Разград”АД" публикувана на 04.11.2014г., на интернет страницата на Министерство на здравеопазването – www.mh.government.bg. Краен срок за подаване на оферти – 18.11.2014г.

 Документация