МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по хирургия – ІІ ниво, с разкрити  37 легла с Операционен блок и обособени зони по асептика и септика  в т.ч.:


- легла за активно лечение – 24 с легла за интензивно лечение – 2
- легла за продължително лечение – 13
- легла/места за краткосрочен престой – 5.

Отделението разполага с обособени зони по асептика и септика. Болничните стаи със самостоятелен санитарен възел,  разпределени съгласно действащите архитектурни и санитарни изисквания. Операционният блок е неразделна част от отделението, разполагащ с четири зали, противошокова зала и зала за амбулаторни операции.

Началник отделение – д-р  Драгомир Николов

Завършва медицина през 1996г. във ВМИ – Варна.
Специалист по хирургия от 2005г.   

Специалисти:
д-р Ивайло Стефанов - специалност - Хирургия
д-р Дамян Неделчев - специалности – Хирургия
д-р Николай Колев – специалност Хирургия
д-р Иван Костов- специалност Хирургия
Д-р Петър Стефанов – специалност ортопедия и травматология
д-р Томица Маноилов - специализиращ