МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по хемодиализа


Началник отделение – д-р Пламен Станев Петков – специалност по  нефрология
Завършва медицина в МУ гр.Варна през 1994г.
Придобива специалност по нефрология на 01.01.2017г..

Лекари:
Д-р Марин Вълчев
Д-р Мадлена Александрова