МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по анестезиология и интензивно лечение – ІІІ ниво, с разкрити 12 легла в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2

Отделението е създадено през 1975г. Функционира с 10 легла, разположени в три зали, които са снабдени с необходима техника и апаратура. В отделението се лекуват болни с нарушения на основните жизнени функции от почти всички профили. Разполагаме с необходимата апаратура за осъществяване на продължителна дихателна реанимация. Обезпечават се всички видове оперативни интервенции с обща анестезия. Използват се всички анестезионни техники.


Началник отделение – д-р Георги Кулишев
Завършва Висш медицински институт гр. Варна, филиал гр. Добрич
Придобита специалност Анестезиология и реанимация през 1998 г.
От 1991 г. до 1992 г. работи в Клиника по вътрешни болести към Висш военномедицински институт гр. Варна
От 1992 г. работи като ординатор във Вътрешно отделение на Общинска болница гр. Исперих.
От 1993 г. назначен като ординатор в ОАРИЛ на Общинска болница гр. Исперих.
От 1997 г. завеждащ ОАРИЛ на Общинска болница Исперих.
От 2001 г. започва работа като ординатор в ОАИЛ на МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД
От 01.02.2007 г. назначен за Началник Спешно отделение при МБАЛ „Св.Иван Рилски – Разград” АД
 От 01.11.2008 г. Началник ОАИЛ  


Специалисти:
Д-р Мариана Николова Дойнова
Д-р Мария Пеева – специалност анестезиология и реанимация
д-р Зорка Панова - специалност анестезиология и реанимация
д-р Юлия Димитрова – специалност анестезиология и реанимация
д-р Левент Апти – специалност анестезиология и реанимация
Д-р Добромир Йорданов Стоянов– специалност анестезиология и реанимация
Д-р Дошо Любомиров Петков– специалност анестезиология и реанимация
Д-р Василка Велиславова Саввова– специалност анестезиология и реанимация
Д-р Николинка Ангелова Кулева - Янкова– специалност анестезиология и реанимация