МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по трансфузионна хематология


Основна дейност на отделението е безвъзмездното кръводаряване, изследване на взетата кръв за инвазивни инфекции - СПИН, HbsAg, хепатит "С", ТПХА. Задоволяване нуждите на здравните заведения на територията на региона от кръвни биопрепарати. Осигуряване на прясно замразена и стандартна нативна плазма за производство на хуман албумин и имуноглобулини за поддържане на държавния резерв в страната.


Началник отделение – д-р Калушка Петрова – специалност трансфузионна хематология