МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Спешно отделение – І ниво, с легла за диагностично изясняване до 24 часа – 4 легла

Началник отделение – д-р Турхан Кязим – завършва медицински университет в гр. Плевен

Специалисти:

д-р Ахмед Гечгел - лекар специализант
д-р Юнал Кьосев - лекар специализант
д-р Кръстю Кръстев - специалност Урология
д-р Божена Парашкевова - лекар специализант
д-р Мирослав Петров - специалност Вътрешни болести
д-р Афизе Закир - лекар специализант
д-р Снежана Димитрова - специалност по Акушерство и гинекология
д-р Кадрие Топчу - лекар специализант
д-р Онур Гьочгелди - лекар специализант
д-р Мехмет Алидов - лекар специализант
д-р Ангел Ангелов - лекар специализант
д-р Светлан Стоянов - специалност Детски болести; Хирургия
д-р Тодор Тодоров - специалност по Хирургия
д-р Теодор Стефовски - лекар специализант