МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Клинична лаборатория – ІІІ ниво

От 1995г. до настоящия момент Клинична лаборатория участва в национална Система за Външна Оценка на Качество, провеждана от Катедра по Клинична лаборатория и имунология - гр.София. Издадени са сертификати, удостоверяващи качеството на лабораторните изследвания.
По изработения от МЗ Национален Стандарт "Клинична лаборатория" Клинична лаборатория  - Разград по задължителен обем лабораторни показатели и задължителна лабораторна апаратура се класифицира в групата на клиничните лаборатории към "Междуобластно" лечебно заведение за болнична помощ.

Началник отделение – д-р Илияна Кръстева – специалност клинична лаборатория
Завършва Медицинска Академия - София през 1983г. Започва работа в Окръжна болница - гр.Разград през 1984г. като ординатор в Клинична лаборатория. Защитава специалност "Клинична лаборатория" в гр.София през 1993г. С конкурс от същата година е завеждащ Клинична лаборатория.

Лекари
Д-р Любомира Русанова – специалност Клинична лаборатория
Д-р Нели Тиханова – специалност Клинична лаборатория