МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по образна диагностика

В отделението се извършват всички конвекционални рентгенови изследвания, сонографски изследвания и компютърна томография на централна нервна система, торакс, корем, малък таз и опорно-двигателен аппарат.

Началник отделение – д-р Атанас Тодоров
Завършва медицина през 1992г. в МУ - гр.Варна.
През  1996г. придобива специалност по Рентгенология в МУ – гр.София
Допълнителна квалификация:
- Здравна политика, икономика, мениджмънт и информатика в здравеопазването;
- Ултразвукова диагностика;
- Компютърна томография;
- Образна диагностика на заболяванията на млечната жлеза;
- Доплерова сонография

Специалисти:
д-р Атанас Атанасов – специалност образна диагностика
Д-р Иво Костов  – специалност образна диагностика
Д-р Цветомир Цанков - специализиращ

Въвеждане в експлоатация на нов рентгенов апарат

Последно поколение рентгенов апарат за образна диагностика