МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по съдебна медицина


Отделението е разкрито през месец Септември 1972г. Обособено е като отделно звено и може да функционира самостоятелно. Осигурени са условия, материали и апаратура, гарантиращи добра лабораторна дейност и клинични прегледи /освидетелствувания/. В лабораторията са усвоени и се прилагат всички рутинни и нови методики, специфични за работата на съдебно-медицинските отделения в страната. Отделението е с изграден авторитет в региона и страната.


Началник отделение – д-р Диана Василева - Специалност съдебна медицина
Завършва медицина в МУ гр.Варна. Притежава магистърска степен по право от Юридически факултет на ТУ гр.Варна, както и диплом Магистър по обществено здравеопазване от факултет Обществено здравеопазване към МУ гр.Варна.