МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по обща и клинична патология


Отделението е единственото по рода си в Разградска област. Разполага със секционна зала, хистологична и цитологична лаборатории. В отделението са развити следните морфологични дейности: аутопсионна; хистологична, хистохимична, цитологична и цитохимична диагностика; спешна хистологична диагностика.


Началник отделение  - д-р Пенка Колова – Специалност  паталогоанатомия и цитопатология
Завършва висше медицинско образование през 1986г. във Медицинска академия Варна.