МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по хемодиализа


Началник отделение – д-р Пламен Станев – специалност по нефрология

Лекари:
д-р Антим Антимов

д-р Кръстьо Кръстев