МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по вътрешни болести - ІІ ниво с разкрити 18 легла, в т.ч. легла за активно лечение с дейности  с преобладаваща терапевтична насоченост:


   Ендокринология  и болести на  обмяната – І ниво - 5;
   Нефрология – IІ ниво - 3;
   Клинична хематология - І ниво- 3;
   Ревматология – ІІ ниво- 5
   Непрофилирани - 2

 


                Началник отделение – д-р Румен Русанов


Завършва медицина във ВМИ - гр.Варна през 1979г.
Специализира Вътрешни болести през 1984г.
Втора специалност Хематология - 1987г.
От 1989г. е началник на Вътрешно отделение


Специалисти
Д-р Галина Александрова – ВБ, ревматология
Д-р Михайл Цанев Делийски – ВБ, нефрология
Д-р Ангел Русанов– кардиология
д-р Даниела Камбурова - ревматология
д-р Волен Славянов - ендокринология и болести на обмяната, вътрешни болести

 

                            Първи Май 2017 година