МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по гастроентерология – ІІ ниво, с разкрити  15 легла,  в т.ч.:
- легла/места за краткосрочен престой – 5.


Единственото специализирано в Разградска област отделение за извършване на съвременна качествена диагностика на заболявания на храносмилателната система  и адекватно компетентно лечение. Отделението  разполага с новоизграден гастро център, обзаведен със съвременна видеоендоскопска аппаратура «Олимпус». Освен диагностични процедури се извършват и терапевтични процедури (полипектомии, хемостази). Отделението разполага с нов съвременен ехографски апарат, който позволява извършването на биопсии под ехографски контрол и контрастно усилена ехография.  

Началник отделение – д-р Димитричка Стоева
Завършва медицина в МУ гр.Варна през 1994г. Придобива специалност Вътрешни болести през 2008г. в МУ Варна и през 2012г. специалност по гастроентерология в МУ Плевен. Притежава Сертификати за професионална квалификация в областта на гастроентерологията. Началник на отделение по гастроентерология от 01.02.2017г.


Специалисти:

д-р Лилия Мартинова - вътрешни болести
д-р Ивета Кулева - специалност гастроентерология и диетика
д-р Денис Тахсинова  - лекар специализант