МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по хирургия – ІІ ниво, с разкрити  46 легла с Операционен блок и обособени зони по асептика и септика  в т.ч.:


- легла за активно лечение – 35 с легла за интензивно лечение – 2
- легла за продължително лечение – 11
- легла/места за краткосрочен престой – 5.

Отделението разполага с обособени зони по асептика и септика. Болничните стаи със самостоятелен санитарен възел,  разпределени съгласно действащите архитектурни и санитарни изисквания. Операционният блок е неразделна част от отделението, разполагащ с четири зали, противошокова зала и зала за амбулаторни операции.

Началник отделение – д-р  Евгений Генев 

Завършва медицина във ВМИ – Варна.
Специалист по хирургия от 1990г.   

Специалисти:
д-р Ивайло Стефанов - специалност Хирургия
д-р Иван Костов- специалност Хирургия
д-р Томица Маноилов - специалност Хирургия
д-р Светлан Стоянов - специалност Хирургия, специалност Педиатрия
д-р Илия Попов - специалност Хирургия
д-р Тодор Тодоров - специалност Хирургия
д-р Онур Гьочгелди - лекар специализант
д-р Теодор Стефовски - лекар специализант