МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по ортопедия и травматология – ІІ ниво, с разкрити  14 легла в т.ч.:

- легла/места за краткосрочен престой – 2.

Началник отделение – д-р Борислав Борисов

Завършва ВМИ гр. Варна през 1996г. Придобива специалност по ортопедия и травматология през 2002г. На 14.10.1996г. назначен като лекар в Ортопедо - травматологично отделение при МБАЛ "Св.Иван Рилски – Разград" АД.
От 14.10.2009г. е назначен за Началник на отделение по ортопедия и травматология  в лечебното заведение.

Специалисти:

Д-р Станимир Георгиев – специалност ортопедия и травматология
Д-р Явор Иванов – специалност ортопедия и травматология
Д-р Петър Петров - специалност ортопедия и травматология
Д-р Божена Парашкевова – лекар специализант