МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по акушерство и гинекология – ІІ ниво, 20 легла, в т.ч

-  легла за краткосрочен престой – 2, със следните дейности:
Родилна помощ

За прием на раждащи жени  - 8;
Акушерски стационар с родилна зала;
Стационарна гинекологична дейност - 4.
Стационар със структура по патологична бременност - 8
Неонатология – І ниво - 8

Началник отделение - д-р Мишел Озиолор - специалност акушерство и гинекология
През 1997 година завършва медицина в Медицинска академия - гр. София. 

Специалисти:
д-р Василена Манолова - специалност акушерство и гинекология
д-р Росица Димитрова - специалност акушерство и гинекология
д-р Снежина Димитрова – специалност акушерство и гинекология
д-р Пенка Симова - специализиращ лекар
д-р Пенка Дамянова – специалност  неонатология
д-р Румяна Тодорова  – специалност педиатрия и  неонатология

д-р Айсун Османова - лекар ординатор