МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по очни болести – ІІ ниво, с разкрити 10 легла в т.ч:

- легла/места за краткосрочен престой – 5.

Отделение по очни болести е обезпечено с нов апарат за факоемулсификация, произведен 2015г. и с нови диагностични апарати.  В отделението се извършват операции на очните придатъци вкл. отстраняване и пластика на туморни образувания; птеригиум (външно перде) и катаракта (вътрешно перде) по съвременен безкръвен и безшевен метод (факоемулсификация). Съвременно лечение на глаукома и консервативно лечение на всички заболявания на очите.  

Началник отделение – д-р Мариана Радева – 
Завършила МУ гр.Плевем през 2008г.
Придобива специалност  Очни болести през 2015г.г.

Специалисти:
Д-р Александър Райчев – специалност  Очни болести

Д-р Пепа Владимирова -специалност  Очни болести

Д-р Калин Керчев - лекар специализант