МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по ушно-носно-гърлени болести – ІІ ниво, с разкрити 10 легла в т.ч:

- легла/места за краткосрочен престой – 4.

В отделението се извършват малки и средни оперативни интервенции, екстракции на чужди тела, аудиометрии

Началник отделение – д-р Светломир Маринов
Завършва Висш медицински институт в гр.Варна през 1984г. Започва работа в МБАЛ „ Св.Иван Рилски ” – Разград през 1987г.
Специалност: ушно-носно-гърлени болести

Специалисти:

д-р Красимир Иванов - специалист ушно- носно- гърлени болести
д-р Ангел Ценков - лекар специализант
д-р Ахмед Гечгел - лекар специализант