МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по инфекциозни болести  - ІІ ниво, с разкрити  5 легла

В отделението се лекуват тежко протичащи форми на инфекциозните заболявания - чревни, хепатитни, въздушно-капкови, покривни и невроинфекции. На фона на снижената заболеваемост и тежка патология в региона, медицинският екип отчита много добри качествени показатели - ниска смъртност, липса на повторни хоспитализации и ВБИ.


Началник отделение - Д-р Албена Княжева