МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по пневмология и фтизиатрия  – ІІ ниво, с разкрити  33 легла, в т.ч.  легла/места за краткосрочен престой – 2 и легла за продължително лечение – 10:

- пулмологични легла – 25 с легла за интензивно лечение – 3;
- фтизиатрични легла – 8;

Отделението е с разкрити два сектора - пневмологичен - за лечение на болни с хронични неспецифични белодробни заболявания и фтизиатричен - за лечение на болни с туберкулоза . Разполага с необходимата апаратура за диагностика и лечение на белодробните заболявания.

Началник отделение – д-р Полина Гоцева
Образование - висше, медицина, завършила ВМИ-Варна през 1991г.
Специалност: Вътрешни болести - от 2002г.; Пневмология и фтизиатрия – от 2014г. Професионална квалификация по високоспециализирана дейност по „Бронхология–конвекционална бронхоскопия”

Специалисти:

д-р Мирослав Петров – специалност Вътрешни болести, специализиращ
д-р Олег Немечкин  - специализиращ