МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Отделение по психиатрия – ІІ ниво, с разкрити 40 легла, в т.ч:
- легла/места за краткосрочен престой – 40.

Психиатричната помощ в Разградска област съществува от 1967г.
Обемът на специализираната диагностично - консултативна психиатрична практика включва следните услуги: клинико-психологична оценка, клинична, експертна и специална психиатрична оценка, водене на медикаментозна терапия, водене на психотерапия, съветване, психосоциални интервенции, водене на фамилна терапия, указване на подкрепа в общността, специализирани психиатрични интервенции.

Началник отделение – д-р Петър Вълканов
Завършил ВМИ - гр.Варна през 1982г. От месец март същата година работи в психиатрично отделение към болницата в гр.Разград като ординатор, а по-късно и старши лекар. От 1987г. е с придобита специалност по психиатрия. От началото на 2000г. изпълнява длъжността началник отделение.

Специалисти:


д-р Мадлена Борисова - специалност Психиатрия
д-р Веселин Жеков – специализиращ