МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

СЪВЕТ НА ДИРЕКТОРИТЕ


Председател на Съвета на директорите 

 

ТЕОДОР ИВАНОВ ГАРВАЛОВ

Роден през 1982г. в гр. Руссе. Завършва Русенски Университет «Ангел Кънчев» с магистърска степен по Право.
В периода 2008-2011г. взема участие в управлението и организацията на процесите по программа «Пакт за Стабилност за Югоизточна Европа», както и участия в семинарите, свързани с международните и трансгранични отношения и политика.
Професионалния му път започва през 2013г., като юрисконсулт в дружество «Арсенал» ЕООД – Руссе, а в последствие «Постфинанс» ЕАД – София.
В периода 14.12.2015г. – 28.09.2016г. е и член на съвета на директорите на дружество «Финанс Инженеринг Енерджи» ЕАД.
В Министерство на здравеопазването започва на длъжност юрисконсулт на дирекция «Финансово-стопански дейности и управление на собствеността», а към настоящия момент е юрисконсулт в дирекция «Търговски дружества и собственост».
В процеса на работа във ведомството е бил инспектор в «Инспекторат» и е изпълнявал по съвместителство длъжност на финансов контрольор и заместник-началник на отдел «Стопански дейности».

 

Зам.председател на Съвета на директорите  

Д-Р ПЕТЪР ЯНКОВ ТОДОРОВ

Д-р Петър Янков Тодоров е началник на Отделението по нервни болести в МБАЛ "Св. Иван Рилски" - Разград-. Завършил е Медицинският университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в гр. Варна през 1979 г. Получава специалност "Неврология" през 1982 г.

През 2006 г. става специалист по доплерова сонография. През 2007 г започва да работи ЕМГ. От 2011 г. е сертифициран като специалист ЕЕГ. 
Отделението разполага с добре оборудвана електрофизиологична лаборатория с възможности за ЕЕГ, ЕМГ, отоневрология.

 

 

Изпълнителен директор


Д-Р ГЕЧО ВЪЛКОВ ЖЕКОВ

Завършва медицина във Висш медицински институт гр. Варна  през 1981г.
Придобита специалност по ушно-носно-гърлени болести в МА София през 1985г.
От 1981г. до 1988г. лекар в отделение по УНГ.  От 1988г. до 2009г. Началник УНГ. От 2012г. Началник отделение по ушно-носно-гърлени болести. От 13.09.2013г. до 05.01.2015г. и от 14.07.2017г. -  изпълнителен директор на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”  Разград” АД.