МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Изпълнителен директор

 

 
          Д-р Гечо Вълков ЖЕКОВ

Завършва медицина във Висш медицински институт гр. Варна  през 1981г.
Придобита специалност по ушно-носно-гърлени болести в МА София през 1985г.
От 1981г. до 1988г. лекар в отделение по УНГ.  От 1988г. до 2009г. Началник УНГ. От 2012г.Началник отделение по ушно-носно-гърлени болести.

От 13.09.2013г. до 05.01.2015г. и от 14.07.2017г. -  изпълнителен директор на „МБАЛ „Св.Иван Рилски”  Разград” АД.