МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Оперативно бюро

 

Изпълнителен директор

Ръководител направление „Икономически дейности”

Ръководител направление „Административно стопански блок”

Главна медицинска сестра

Юридически консултант