МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Главна медицинска сестра

 


   ПЛАМЕНА НИКОЛАЕВА


Завършва ПГ „Н.Й.Вапцаров” гр. Разград през 1977г. През 1980г. завършва полувисш медицински институт „Д-р Ненчо Николаев” гр. Варна – специалност акушерство. През 2007г. придобива висше образование в МУ „Проф.д-р Параскев Стоянов” гр. Варна, образователно-квалификационна степен бакалавър – специалност „Управление на здравните грижи”, професионална квалификация – ръководител на здравните грижи и преподавател по медицинска практика.
Придобива специалност „Болнична хигиена, превенция и контрол на инфекциите” през 2009г.