МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ

СВ. ИВАН РИЛСКИ - РАЗГРАД АД

Ако Вие искате да подадете сигнал за корупционен акт или предложения за подобряване на работата в МБАЛ "Св. Иван Рилски" гр. Разград можете да го направите на:

тел. 084 660878 - Регионален център по здравеопазване гр. Разград или на сайта на българското правителство в Интернет http://anticorruption.government.bg/report/content.aspx?P=12

Сигнали за корупция

Конфликт на интереси

 

Декларации по чл.12 от ЗПУКИ

Членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД са подали декларации по чл.12 от ЗПУКИ пред органа по назначаването и декларациите им са обявени на интернет страницата на Министерство на здравеопазването.

Декларация на д-р Марин Керчев от 12.01.2015г. по чл.12 т.1 от ЗПУКИ

Декларация на д-р Марин Керчев от 12.01.2015г. по чл.12 т.2 от ЗПУКИ
 
 
 
Декларации на членовете на Съвета на директорите на „МБАЛ”Св.Иван Рилски”-Разград”АД от 2015г. :